21.4-29.4, 2018
 | VANNETS LOGIKK
Image still fra Søssa Jørgensens video "Ættesang for havets gull"
Image still fra Søssa Jørgensens video “Ættesang for havets gull”

Utstilling på KNIPSU, Bergen

Med: Søssa Jørgensen, Jaan Evart, Laboratoriet for Æstetik og Økologi, Åse Løvgren, Randi Nygård og Karolin Tampere.

På åpningen 21.april kommer Søssa Jørgensen til å gjøre en spoken word performance kl 17.30.

Tittelen Vannets logikk er inspirert av og lånt fra feministen Astrida Neimanis sin tekst “Hydrofeminism: or, on becoming a body of water”. Rakett ønsker å bruke dette våte elementet og la det strømme gjennom oss. Som tanker, som slektskap til andre vannete vesener, til havet og verden. Vannet har en egen logikk, den transformerer kropper som beveger, former og blir del av hverandre.

Ulike tilstander, former, elementer. Bløtt, damp, frossent. Våre kropper er koblet til alt annet levende gjennom dette kretsløpet av væsker som flyter gjennom elver, planter, dyr, hav og elver. Videre flyter vannet gjennom byen, børsen, fabrikken, trafikken og klimaendringer som rammer på ulikt vis. Vann danner utgangspunkt og selve arenaen for viktige globale spørsmål knyttet til eierskap, demokrati og makt.

I utstillingen Vannets logikk presenterer vi ulike perspektiver som tangerer dette bløte element på ganske ulike vis. Fellesnevneren er det flytende. Vannets Kretsløp er en todelt installasjon av Åse Løvgren bestående av to silketrykk og et gulvmaleri. Silketrykkene henter visuelle elementer fra lokal industri rundt Bergen, der vann som en evigvarende kilde til kraft har vært elementær. Gulvmaleriet knytter de forskjellige delene i utstillingen sammen inspirert fra lærebokillustrasjoner om vannets kretsløp. Lørdag 21.april fremfører Søssa Jørgensen sin performance Ættesang som i sin tur ser nærmere på mikro- og makronivåer i relasjon til utvinning av ressurser fra havets kjente og ukjente dyp. I Rakett sine to pamfletter bringes perspektiver inn fra to andre byer, New York og Oslo-Bjørvika, med tanker rundt både pågående og historisk vannkantutvikling hvor tilgjengelighet til kystsonen har blitt en vare av høy verdi.
Teksten til Neimanis er også tilgjengelig i utstillingen, i bokform, nylig oversatt til dansk og utgitt av den kuratoriske plattformen Laboratoriet for Æstetik og Økologi. I tillegg presenteres tre nyproduserte plakater med utvalgte sitater fra Neimanis, innspill til refleksjoner til våre besøkere å bringe med seg hjem. I antologien redigert av Randi Nygård og Karolin Tampere –         Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet, har de sammen med kunstnere, forskere og tenkere sett nærmere på paragraf 2 i den norske havressursloven med lignende tittel. Målet med boken og det større prosjektet Ensayos som det er en del av, er å etablere plattformer for å forstå, formidle og håndtere de store ressurs-, miljø- og klimaproblemene vi står overfor, på nye og bedre måter.

Om utstillerne
Søssa Jørgensen (f. Oslo, 1968), er bosatt i Skiptvet. Arbeider hovedsakelig fra Skiptvet og Gildeskål. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1995). Parallelt til individuelt arbeid som omfatter video, fotografi, lydkunst og performance, har hun formidlet, skrevet om og undervist i samtidskunst. Da hun i 1993 startet Balkong sammen med Geir Tore Holm, med deres eget hjem som visningsted, ble spørsmål om hva kunst kan være og i hvilke sammenhenger den inngår i, sentralt for deres arbeid med kunst som praktisk dialog. De hjemlige erfaringene med kunstpraksis har ført til andre aktiviteter. De etablerte sammen med Kamin Lertchaiprasert og Rirkrit Tiravanija, kunstnere fra Thailand Sørfinnset skole/ the nord land i 2003, i Gildeskål, Nordland, med fokus på naturbruk, kunnskapsutveksling og småskala arkitektur og arbeider nå videre i sammenhenger hvor bred estetikk inngår i videre økologisk forståelse av samfunn, menneske og natur.

Åse Løvgren (f. Bodø, 1975) er utdannet billedkunstner og kurator. Uten å legge vekt på et spesifikt medium, metode eller rammeverk for sin produksjon, diskuterer hun ofte kulturprodusentens rolle i vår samtid. Samarbeid av forskjellige slag er ofte i kjernen av hennes virksomhet. For tiden er Løvgren del av det kunstneriske utviklingsprosjektet Synsmaskinen (synsmaskinen.net) ved KMD som utforsker kriser i vår samtid. Som kurator ved Landmark, Bergen Kunsthall (2010-2013) var hun ansvarlig for et omfattende program av utstillinger, filmvisninger, performancer og konserter. Hun arbeider som prosjektutvikler for VISP der hun er ansvarlig for Kritikersamtaler, samtaler som søker å engasjere en offentlig samtale rundt kunst.

Randi Nygård Karolin TampereDei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet
Hva kan lover og forvaltning fortelle oss om forholdet vi har til naturen og til omgivelsene våre? Med utgangspunkt i paragraf 2 i den norske havressursloven hand- ler diktene, essayene, artiklene, bildene og kunstverkene i denne boken om temaer relatert til våre grunnleggende natursyn og vår forvaltning av naturressursene. Deler av lovteksten har også gitt boken sitt navn: Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet. Boken er del av Ensayo#4, et tverrfaglig prosjekt som siden starten i 2015 undersøker forvaltning, språk, verdier og identitet knyttet til kyst og hav, med utgangspunkt i områder av Chile og Norge. Målet er å sammen forstå, formidle og håndtere de store ressurs-, miljø- og klimaproblemene vi står ovenfor, på nye og bedre måter. ENSAYOS ble startet i 2011 av kurator Camila Marambio og er et prosjekt hvor kunstnere, lokalbefolkning og forskere, både natur- samfunnsvitere over flere år studerer og engasjerer seg i temaer knyttet til politisk økologi. www.ensayostierradelfuego.net

Jaan Evart er utdannet grafisk designer født i Tallinn, Estland og bor og jobber i Amsterdam og Tallinn. Han er utdannet fra Kunstakademiet i Estland, 2004 og studerte grafisk design ved Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam 2004-2007. Evart fullførte et masterkurs innenfor grafisk design ved Werkplaats Typografie i Arnheim i 2009. www.jaanevart.com

Laboratoriet for Æstetik og Økologi er en kuratorisk plattform for planetariske tilblivelser. Vi arbeider med utstillinger, utgivelser og samtaler i et tverrfaglig felt av koblinger mellom disipliner, arter, stemmer. Utro mot sjangere streifer vi omkring i komplekse sammenvevinger av flerartede fortellinger. Vi forsøker å bli ved det besværlige ved å (re)presentere mer-enn-menneskelige historier, fordi vi tror på disse som potensielle helende praksiser på en såret planet. www.labae.org

RAKETT – Åse Løvgren og Karolin Tampere initierte Rakett i 2003, som er en mobil plattform for kunstneriske og kuratoriske prosjekter preget av samarbeid, flerstemmighet og undersøkelser. Rakettprosjektene fungerer ofte som levende temporære samarbeider. Les mer her

KNIPSU er et kunstnerstyrt visningssted i Bergen med fokus på utveksling, produksjon og nettverk både lokalt og internasjonalt. Det drives innenfor rammene av DIY, og KNIPSU beveger seg gjerne i utkanten, til de nordiske periferier og tverrfaglige sammensmeltninger. Det ble startet i 2010 av Hilde Jørgensen og Maya Økland og er en del av deres kunstneriske virke.

 

Vannets logikk har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd og Bergen Kommune

SEPTEMBER / OCTOBER, 2017 | From the Rakett Archive #10

Rakett presents Curating Degree Zero Archive
Bergen, Norway, September/October, 2007

10_Outside-the-Archive_web
Rakett hosted the archive Curating Degree Zero Archive which is an exploration of critical and experimental approaches to curating contemporary art. Through a series of events the CDZA archive was activated with presentations, lectures, debates and concerts with invited guests. During a period of three weeks, September 20th to October 13th, Rakett had the Curating Degree Zero Archive as its extended platform. With this project they engaged in a public discussion around the expanding field of art and curatorial collaborative practices.

In collaboration with architect Jon-Martin Kolnes a mobile unit was developed from where the archive and the events were presented on different locations in the city of Bergen. Full program here:

Curating Degree Zero (2003-2008) was launched by Dorothee Richter and Barnaby Drabble to research, present and discuss changes in the practice of freelance curators, artist-curators, new-media curators and curatorial collaborations.

The Curating Degree Zero Archive (CDZA) documents the work of over 100 contemporary art curators who are known internationally for their critical and experimental positions. This collection of exhibition documentation, gifted to the archivists by the curators themselves, contains, among other materials, catalogues, DVDs, magazines and ephemera. In this way the archive presents a representative cross-section of the critical curatorial discourse at the beginning of the twenty-first century.

MAY 2017 |

maczul
Art practice in a place of turmoil – from a place of multiplication and complexity
Monday, May 15th at 7:30

Place: Stiftelsen 3,14, Bergen
 
We welcome you to an evening of presentation, screening of video works and conversation about how to engage in contested political processes thorugh artistic and institutional practice.
The evening is organized by Rakett in collaboration with Héctor Piña-Barrios.

PROGRAM:
Presentation by Lourdes Peñaranda director of The Zulia State Museum of Contemporary Art –MACZUL. Venezuela.

Venezuela has experienced an increasingly serious political, economic and social crisis in the latest years. MACZUL is Venezuela´s largest museum infrastructure for Contemporary Art, located in the city of Maracaibo. Despite of the country´s crisis, MACZUL has managed to significantly increase its activity and presence in the community. Peñaranda will speak about how the museum has departed from a policy of reductionism and simplification to a policy of multiplication and complexity. How to avoid the eagerness to control and dominate and rather promote dialogue and negotiation with the realities encountered? By embracing the unexpected, The MACZUL has shifted its institutional practice, normally focused on the permanent collection, and has created the conditions necessary for new ways of collaboration and inclusiveness. MACZUL addresses its future by departing from its shortcomings as the main source of transformation.

Presentation of Utopia Machine by Synsmaskinen/Frans Jacobi and Benedicte Clementsen.

The research-project UTOPIA MACHINE uses the current political situation in Brazil – a possible coup d’etat, an opaque impeachment-process, corruption in the highest places and a fierce new, neo-liberal (coup) government – as a dramatic case story. With a first research-base in Porto Alegre, southern Brazil, the project considers the World Social Forum as a model of political representation. World Social Forum was founded in Porto Alegre in 2001 and held its first global summits here. The initial slogan of the forum – ‘Another World is Possible!’ – is twisted into the ambiguous title of the project, that pinpoints the arguments on both sides of the current ‘state of emergency’ that Brazil seems to be heading into.

In a series of artworks and performative actions the artists participating in UTOPIA MACHINE attempts to visualize and give voice to this deep conflict. What kind of imagination – artistic and political – is needed to challenge a reality of increasing violent, social division?

Discussion/conversation moderated by Åse Løvgren

MAY 2017 | From the Rakett Archive #9

Rakett presents Radio Kongo – Studio Stand
at MC-Messa, BIT Teatergarasjen, May 2007

03_Studio Stand

MC Messa was inititated as an art fair for artists-run spaces and galleries that aimed to gather and showcase the young Norwegian art scene. Rakett used the occasion to raise questions around production and display as well as looked into some processes of artistic practices and methods. In collaboration with Søssa Jørgensen from Ballongmagasinet, Rakett initiated Radio Kongo – Studio Stand.

 

This was a live radio studio which presented a radio program consisting of a combination of live interviews and pre-recorded material. The radio was live-transmitted through FM waves inside the building of the art fair.

This Studio Stand, was a studio-satellite to Radio Kongo, which is the local radio, FM broadcasted in the village of Sørfinnset, Gildeskål in the north of Norway. This local radio is still active and part of Sørfinnset Skole/the nord land. Which is an ongoing art and ecology project run since 2003 by Jørgensen and Geir Tore Holm in collaboration with a group of artists and locals.