21.4-29.4, 2018
 - Knipsu, Bergen

VANNETS LOGIKK

Image still fra Søssa Jørgensens video "Ættesang for havets gull"
Image still fra Søssa Jørgensens video “Ættesang for havets gull”

Utstilling på KNIPSU, Bergen

Med: Søssa Jørgensen, Jaan Evart, Laboratoriet for Æstetik og Økologi, Åse Løvgren, Randi Nygård og Karolin Tampere.

På åpningen 21.april kommer Søssa Jørgensen til å gjøre en spoken word performance kl 17.30.

Tittelen Vannets logikk er inspirert av og lånt fra feministen Astrida Neimanis sin tekst “Hydrofeminism: or, on becoming a body of water”. Rakett ønsker å bruke dette våte elementet og la det strømme gjennom oss. Som tanker, som slektskap til andre vannete vesener, til havet og verden. Vannet har en egen logikk, den transformerer kropper som beveger, former og blir del av hverandre.

Ulike tilstander, former, elementer. Bløtt, damp, frossent. Våre kropper er koblet til alt annet levende gjennom dette kretsløpet av væsker som flyter gjennom elver, planter, dyr, hav og elver. Videre flyter vannet gjennom byen, børsen, fabrikken, trafikken og klimaendringer som rammer på ulikt vis. Vann danner utgangspunkt og selve arenaen for viktige globale spørsmål knyttet til eierskap, demokrati og makt.

I utstillingen Vannets logikk presenterer vi ulike perspektiver som tangerer dette bløte element på ganske ulike vis. Fellesnevneren er det flytende. Vannets Kretsløp er en todelt installasjon av Åse Løvgren bestående av to silketrykk og et gulvmaleri. Silketrykkene henter visuelle elementer fra lokal industri rundt Bergen, der vann som en evigvarende kilde til kraft har vært elementær. Gulvmaleriet knytter de forskjellige delene i utstillingen sammen inspirert fra lærebokillustrasjoner om vannets kretsløp. Lørdag 21.april fremfører Søssa Jørgensen sin performance Ættesang som i sin tur ser nærmere på mikro- og makronivåer i relasjon til utvinning av ressurser fra havets kjente og ukjente dyp. I Rakett sine to pamfletter bringes perspektiver inn fra to andre byer, New York og Oslo-Bjørvika, med tanker rundt både pågående og historisk vannkantutvikling hvor tilgjengelighet til kystsonen har blitt en vare av høy verdi.
Teksten til Neimanis er også tilgjengelig i utstillingen, i bokform, nylig oversatt til dansk og utgitt av den kuratoriske plattformen Laboratoriet for Æstetik og Økologi. I tillegg presenteres tre nyproduserte plakater med utvalgte sitater fra Neimanis, innspill til refleksjoner til våre besøkere å bringe med seg hjem. I antologien redigert av Randi Nygård og Karolin Tampere –         Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet, har de sammen med kunstnere, forskere og tenkere sett nærmere på paragraf 2 i den norske havressursloven med lignende tittel. Målet med boken og det større prosjektet Ensayos som det er en del av, er å etablere plattformer for å forstå, formidle og håndtere de store ressurs-, miljø- og klimaproblemene vi står overfor, på nye og bedre måter.

Om utstillerne
Søssa Jørgensen (f. Oslo, 1968), er bosatt i Skiptvet. Arbeider hovedsakelig fra Skiptvet og Gildeskål. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1995). Parallelt til individuelt arbeid som omfatter video, fotografi, lydkunst og performance, har hun formidlet, skrevet om og undervist i samtidskunst. Da hun i 1993 startet Balkong sammen med Geir Tore Holm, med deres eget hjem som visningsted, ble spørsmål om hva kunst kan være og i hvilke sammenhenger den inngår i, sentralt for deres arbeid med kunst som praktisk dialog. De hjemlige erfaringene med kunstpraksis har ført til andre aktiviteter. De etablerte sammen med Kamin Lertchaiprasert og Rirkrit Tiravanija, kunstnere fra Thailand Sørfinnset skole/ the nord land i 2003, i Gildeskål, Nordland, med fokus på naturbruk, kunnskapsutveksling og småskala arkitektur og arbeider nå videre i sammenhenger hvor bred estetikk inngår i videre økologisk forståelse av samfunn, menneske og natur.

Åse Løvgren (f. Bodø, 1975) er utdannet billedkunstner og kurator. Uten å legge vekt på et spesifikt medium, metode eller rammeverk for sin produksjon, diskuterer hun ofte kulturprodusentens rolle i vår samtid. Samarbeid av forskjellige slag er ofte i kjernen av hennes virksomhet. For tiden er Løvgren del av det kunstneriske utviklingsprosjektet Synsmaskinen (synsmaskinen.net) ved KMD som utforsker kriser i vår samtid. Som kurator ved Landmark, Bergen Kunsthall (2010-2013) var hun ansvarlig for et omfattende program av utstillinger, filmvisninger, performancer og konserter. Hun arbeider som prosjektutvikler for VISP der hun er ansvarlig for Kritikersamtaler, samtaler som søker å engasjere en offentlig samtale rundt kunst.

Randi Nygård Karolin TampereDei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet
Hva kan lover og forvaltning fortelle oss om forholdet vi har til naturen og til omgivelsene våre? Med utgangspunkt i paragraf 2 i den norske havressursloven hand- ler diktene, essayene, artiklene, bildene og kunstverkene i denne boken om temaer relatert til våre grunnleggende natursyn og vår forvaltning av naturressursene. Deler av lovteksten har også gitt boken sitt navn: Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet. Boken er del av Ensayo#4, et tverrfaglig prosjekt som siden starten i 2015 undersøker forvaltning, språk, verdier og identitet knyttet til kyst og hav, med utgangspunkt i områder av Chile og Norge. Målet er å sammen forstå, formidle og håndtere de store ressurs-, miljø- og klimaproblemene vi står ovenfor, på nye og bedre måter. ENSAYOS ble startet i 2011 av kurator Camila Marambio og er et prosjekt hvor kunstnere, lokalbefolkning og forskere, både natur- samfunnsvitere over flere år studerer og engasjerer seg i temaer knyttet til politisk økologi. www.ensayostierradelfuego.net

Jaan Evart er utdannet grafisk designer født i Tallinn, Estland og bor og jobber i Amsterdam og Tallinn. Han er utdannet fra Kunstakademiet i Estland, 2004 og studerte grafisk design ved Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam 2004-2007. Evart fullførte et masterkurs innenfor grafisk design ved Werkplaats Typografie i Arnheim i 2009. www.jaanevart.com

Laboratoriet for Æstetik og Økologi er en kuratorisk plattform for planetariske tilblivelser. Vi arbeider med utstillinger, utgivelser og samtaler i et tverrfaglig felt av koblinger mellom disipliner, arter, stemmer. Utro mot sjangere streifer vi omkring i komplekse sammenvevinger av flerartede fortellinger. Vi forsøker å bli ved det besværlige ved å (re)presentere mer-enn-menneskelige historier, fordi vi tror på disse som potensielle helende praksiser på en såret planet. www.labae.org

RAKETT – Åse Løvgren og Karolin Tampere initierte Rakett i 2003, som er en mobil plattform for kunstneriske og kuratoriske prosjekter preget av samarbeid, flerstemmighet og undersøkelser. Rakettprosjektene fungerer ofte som levende temporære samarbeider. Les mer her

KNIPSU er et kunstnerstyrt visningssted i Bergen med fokus på utveksling, produksjon og nettverk både lokalt og internasjonalt. Det drives innenfor rammene av DIY, og KNIPSU beveger seg gjerne i utkanten, til de nordiske periferier og tverrfaglige sammensmeltninger. Det ble startet i 2010 av Hilde Jørgensen og Maya Økland og er en del av deres kunstneriske virke.

 

Vannets logikk har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd og Bergen Kommune